Del av utskjeringsarbeide "Utvandrerne" 12 plater 60 x 120 cm.Bestillingsarbeide til Scandinavian Cultural Center, Tacoma WA, USA. Tegning og utskjering er utført av Kåre Sollid.

Telefon 90119125 Faks 35073775 E-post: post@sollidlaft.no