Hytter

Alle bygg blir levert i 6x9 "furu. Håndlaft og Stavkonstruksjon


Sollid Lafteverkstad har levert bygg til USA, Tyskland, Sverige, Danmark.Telefon 90119125 Faks 35073775 E-post: post@sollidlaft.no