Dette er eit hus som gjennom mange hundre år har hatt sin faste plass på garden.Stabburet vart nytta til oppbevaring av mat og klede. Men tidene har forandra seg. I dag er det ofte nytta som soveplass inntil fritidshytta.

Telefon 90119125 Faks 35073775 E-post: post@sollidlaft.no